Ripjakt i Ljundalen 25-28 augusti 2014



Ripjakt i Ljungdalen hos Joy Event





Ohlsmyrens Rospiga





Eva & M-L





Maria med Holger & Estrid, gammel dansk hönsehund





Fikadax!



Myra





Snusa





Rospiga





Snusa



© Maud Matsson


Back to Photo gallery