Långtora Hund & Sport 6 januari 2014

+4, måttlig sydlig vind, molnigt men ingen nederbördEstrid, gammeldansk hönsehundPim-PimRospiga har spikat en rapphönskullAvance!Vallarfjällets snöflingaHolger har spikat en fasan (gammeldansk hönsehund)Vallarfjällets A NastiZacke i full fartRospiga har hittat en fasantupp från gårdagens jaktVallarfjällets SnöflingaHolger med fasan, gammeldansk hönsehundPim-Pim sekunderad av Rospiga


© Maud Matsson


Back to Photo gallery