Långtora Hund & Sport 21 december 2013

Midvintersolstånd. +7, frisk sydvästlig vind och duggregn till och från


Estrid, gammeldansk hönsehund


Jaffa


Rospiga har spikat en rapphönskull


Holger, gammeldansk hönsehund


Estrid


Rospiga




© Maud Matsson


Back to Photo gallery