Långtora Hund & Sport 14 december 2013

+1, svag-måttlig sydväst och snöfall
Rospiga


Rospiga


Glavaris DV Zlatan har hittat en rapphönskull


Rospiga sekunderar Zlatan


© Maud Matsson


Back to Photo gallery