Lyrics

Old dogs do not die

Höstmorgon
av Björn Falke

Ett steg, två steg
av Björn Falke

Till hundarnas ära...
av friherre A. Klinkowström 1899

The Puppy Prayer

Home