SUCh LP Skedoms Foxy S54566/94 * Ras/breed:
Engelsk Setter
Född/born:
940818
Färg/colour:
vit & röd/white & orange
Ägare/owner:
Maud Matsson
Uppfödare/breeder:
Erik Wilsson
För vissa hundar finns länk vidare till bilder & mer info/For some of the dogs there are links to more info.
Björklunds P Chott
N36122/89 *
tricolor
NJCH
Vigdaättas Pelle
N16591/84 *
NJCH
Tsar
N05974/77 *
Tyribu's Pincus
N05828/70
Myrteigens Casius
N67/10995
NUCH
Ronviddas Tom N63/7905
DKNCH Vestfjellets Old Nick II N57/1724
Siff
CH
Myrteigens Mette N60/6021
Sersjant Flipp
Mette

Lady II
N65/7849
INTUCH
Tinn N61/1726
Vettafjellets Pan N54/1299
Vigdaettas Tana II N57/1165
Prikkens Lady
N60/7180
Lord Wilmann?
Prikkens Ranja?
NUCH
Fjellrosa's Busy
N08048/73 *
INTUCH
Treff
N03579/70 *
Pan N68/2610 NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *
Leidy N66/6124 *
Flya N61/4925 Fly? N55/2462
Sika N60/2378
Leidy
N66/6124 *
Pan N59/1868 Master av Lyngbakke
Kirkus Spotty
Tussa av Lyngbakke N63/7262 Hersfoens Titus?
Nicol av Lyngbacke?
NUCH NJCH
Vigdaättas Pari
N08665/79 *
NJCH
Parat P av Ekebäck
S13148/71

NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White
N66/2145 *

Tim
N63/5418
INTUCH Tinn N61/1726
Oftenåsens Toya N59/2145
Östvangens Miss Bo N60/2180 Östvangens Fart N55/650
Östvangens Lotte N55/651
SUCH SJCH
Caprice M av Ekebäck
S07627/65*

tricolor

SFUCH
Perkon Peli SF401/58M

SFUCH Perkon Vala SF2172/53

SFUCH Perkon Vire SF2329/57
INTJCH SJCH
Stenenga X Carmen S5468/57

tricolor
Sam L's Tric N56/812
Nord.JCH Stenänga J Fennia S00524/49
NUCH NJCH
Vigdaätta's Trevi
N09426/73 *
INT NUCH
Treff N3579/70
Pan N68/2610 NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *
Leidy N66/6124?
Flya N61/4925 Fly? N55/2462
Sika N60/2378
CH
Vigdaättas Vigda 10
N2673/69
Vigdaättas Morven N65/7913 farfars morfars morfars far
farfars morfars morfars mor

NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *

Östvangens Miss Bo N60/2180
Knallbekken's Dråka
N16450/85 *
NJCH SJCH
Björkkraggen's Chott
N09597/82 *
vit&röd

Blåmyras Chacko
N00731/80 *
vit&röd

NJCH
Sörheia's Non-Stop
N10150/77 *
Lagopus Dandie KC S10847/73 Krometor Ciro S35873/70 *
Mästermyrs Gannet S19208/65
Sönnafjellets Pia N1554/72 NJCH Toppers Tico N65/1175
NUCH Sönnafjellets Trine
NUCH
Blåmyra's Dorti
N06715/73 *
NJCH
Parar P Ekebäck S13148/71

NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *

SUCH SJCH Caprice M av Ekebäck S07627/65* 
NUCH
Vetens Lola
N06473/69 *
INTCH Stenheimens Scott II N63/2910
Vetens Toya N66/7214
Björkkraggens Monica
N15270/73
Sönnafjellets Nick
N67/2751
INTCH
Stenheimens Jo N60/3995
DKNCH Vestfjellets Old Nick II N57/1724
Stenheimens Susi
Tussa II N58/6883 Skogsbannets Ginn II
Siss
Monica av Solöy
N64/8449


INTUCH
Tinn N61/1726
Vettafjellets Pan N54/1299
NCH Vigdaettas Tana II N57/1165
Brynås Pia
N61/3018
DKNCH Vestfjellets Old Nick II N57/1724
CH Anja N56/4439

Knallbekkens Tikka
N12432/75 *
vit & svart
f. 30/4 -75

NJCH NUCH
Topper's Tico
N65/1175
SJCH
Vestfjellets Topper
S11801/65
N60/3844
Rex av Digegaard DSKHSB183569M Höjhedes Claus DK172035K
Karendals Dian DK141933F
Vestfjellets Bonnie (Mira ll) N57/1725 Nick av Lyngbacke N55/1794
NCH Vestfjellets Mira N322V
Austheia's Svarta
N58/1791
Vestfjellets Nikken N1166ö Lucky Guy
NCH Vestfjellets Mira N322V
Heks N53/493 Astor av Turbo
Heks?
Knallbekkens Tussa
N02224/69
Ranne
N64/2667
Prikkens Tim N62/2347 Prikkens Ergo
Skogbannets Siss
Eika N61/5033 Buster
Bess
Vestfjellets Tanja N60/3842 Rex av Digegaard DSKHSB183569M Höjhedes Klaus DK172035K
Karendals Dian DK141933F
Vestfjellets Bonnie (Mira ll) N57/1725 Nick av Lyngbacke N55/1794
NCH Vestfjellets Mira N322V
Skedoms Can-Can
S39042/90 *
vit&röd
Tiurhaugen's Bajas
N17007/85 *

Equimark
N14417/79

AMTRFLDC
Tomoka
FDSB906391

Am FT Ch
Grouse Ridge John FDSB685769
Johnson's Skyrocket Dan FDSB596280 Skyrocket's Little Chuck
Glencrest Dora
Skyhigh's Humdinger Fay FDSB504380 Sam L's Skyhigh
Humbdinger's Double Daughter
Am FT Ch
Susan's Lady Bird FDSB727142
Highlander's Duffy FDSB688700 Sam L's Elias
Highlanders Cooper
Skylight's Susan FDSB636904 AMFTCH Orchards Valley Skyliht
Hank's Georgious Gussie
Oscar's Bronze Monel
FDSB37276

I'm Oscar FDSB853951

Mohawk Drum FDSB630496 Mohawk's Tim
Fairfax Snow Queen
Whittiters Princess FDSB791603 Chief Counter Attack
Miss Rodfield
Coppersmith FDSB779695 Highlanders Duffy FDSB688700 Sam L's Elias
Highlanders Cooper
Skylight Susan FDSB639604 AMFTCH Orchards Valley Skyliht
Hank's Georgious Gussie
NUCH
Tiurhaugen's Pamina
N05388/77 *
INTUCH NUCH 
Myrteigens Paei
N65/7748
INTUCH
Tinn
N61/1726
Vettafjellets Pan N54/1299 Ackes Pet 1467V
NCH Vettafjellets Connie 2883V
NCH Vigdaettas Tana N57/1165 NCH Viddas Trond 785V
NCH Vigdaettas Vigda 8 2281Z
CH
Myrteigens Mette
N60/6021
Sersjant Flipp .
.
Mette .
.
Njardarheimens Bettina
N14270/73 *
  INTCH
Stenheimens Scott II
N63/2910
INTUCH
Tinn N61/1726
Vettafjellets Pan N54/1299
NJCH Vigdaettas Tana N57/1165
NUCH DKUCH 
Stenheimens Silva N60/3996
DKNCH Vestfjellets Old Nick II N57/1724
Stenheimens Sussy N54/2925

JCH
Blue Odalisk O av Ekebäck
S12277/70

NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *

Tim N63/5418
Östvangens Miss Bo N60/2180
SUCH SJCH
Caprice M av Ekebäck S07627/65*

tricolor

SFUCH Perkon Peli SF401/58M

INTJCH
Stenänga X Carmen S05468/57 
SUCH
Skedoms Alena

S29016/87 *
vit&röd

Blåmyras Chacko
N00731/80 *
vit&röd

NJCH
Sörheia's Non-Stop
N10150/77 *
Lagopus Dandie
S10847/73
Krometor Ciro S35873/70 * Arno Di Val D'ldice L021991
Lucianas Anny L019859
Mästermyrs Gannet S19208/65 Cheese S17519/63
SUCH SJCH Cerry S11868/56
Sönnafjällets Pia
N1554/72
NUCH
Topper's Tico N65/1175
SJCH Vestfjellets Topper S11801/65
Austheia's Svarta N58/1791

NUCH
Sönnafjellets Trine
N68/335

Sönnafjellets Bill
Sönnafjellets Tuss II
NUCH
Blåmyras Dorti
N06715/73 *
NJCH
Parat P av Ekebäck
S13148/71

NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *

Tim N63/5418
Östvangens Miss Bo N60/2180
SUCH SJCH
Caprice M av Ekebäck S07627/65*

tricolor

SFUCH Perkon Peli SF401/58M

INTJCH Stenänga X Carmen S05468/57 

NUCH
Vetens Lola
N06473/69 *

  INTCH
Stenheimens Scott II N63/2910
INTUCH Tinn N61/1726
NUCH DKUCH Stenheimend Silva N60/3996
Vetens Troya N66/7214 SBCH Vestfjellets Topper S60/3844 N60/3844
Connie N60/406669
Alinda
S34986/83 *
vit&röd
NJCH
Boss av Lysne
N01387/78 *
tricolor
NUCH NJCH
Njardheimens Blue Trico Tiger
N14277/73 *
tricolor
INTCH
Stenheimens Scott II N63/2910
INTUCH Tinn N61/1726
NUCH DKUCH Stenheimens Silva N60/3996
NJCH
Blue Odalisk O av Ekebäck S12277/70

NUCH NJCH
Östvangen's Blue-White N66/2145 *

SUCH SJCH Caprice M av Ekebäck S07627/65*
Blue Charm av Lysne
N10985/72 *
NJCH
Borkes Sisu N68/1294
Leif DK223038
Krokskogens Iff N60/2014
Stenänga Ab Bonnie S10811/67 Vestfjellets Topper S11801/65
Cardigan L Av Ekebäck S17726/64
Cheri S
S27394/77 *
blue belton
Max
N13255/71
Myrteigens Paei N65/7748 Tinn N61/1726
Myrteigens Mette N60/6021
Liss N07712/71 Lucky Tai N65/9599
Stella N65/3958
Lolita
S25814/73
Peer S06591/63 Lord Carr G Av Ekebäck S09301/61
Västerskogens Lady S11662/56
Lotta S21732/66 Örbaekgaards Jaffi DK218978
Lotte DK256139
* HD-röntgad utan anmärkning
Med reservation för felstavningar då mycket information kommer från handskrivna dokument. Hör gärna av dej om du hittar fel eller kan hjälpa mej att fylla luckorna.