Skedoms Foxy - Mentaltestad 970610 på Hundskolan i Sollefteå av Rolf Johansson.
Mentala egenskaper Bedömning 1) Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet (koeff. 15)

Intresse av främmande människor.
Tillgänglig, öppen X
3
45
Mindre tillgänglig  
2
 
Överdrivet tillgänglig  
+1
 
Reserverad  
-1
 
Aggresiv  
-2
 
Lömsk  
-3
 
II. Kamplust, jakt (koeff. 8)

Lust att förfölja och grad av bytesintresse.
StorX
3
24
Måttlig  
2
 
Mycket stor  
+1
 
Liten  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
III. Kamplust, social (koeff. 6)

Lust att kämpa med eller mot något/någon.
MåttligX
3
18
Stor  
2
 
Liten  
+1
 
Mycket stor  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
IV. Temperament (koeff. 10)

Anpassningsförmåga, nyfikenhet.
LivligX
3
30
Mindre livlig  
2
 
Mycket livlig  
+1
 
Impulsiv  
-1
 
Något slö  
-2
 
Slö  
-3
 
V. Skärpa (koeff. 5)

Förmåga att bli arg.
Måttlig utan kvarstående aggressivitet  
3
 
Stor utan kvarstående aggressivitet  
2
 
Liten utan kvarstående aggressivitetX
+1
5
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet  
-1
 
Måttlig med kvarstående aggressivitet  
-2
 
Stor med kvarstående aggressivitet  
-3
 
VI. Försvarslust (koeff. 5)

Vilja att försvara och besvara hotsignaler.
Måttlig  
3
 
Stor  
2
 
Liten X
+1
5
Mycket stor  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
VII. Nervkontstitution (koeff. 35)

Grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktion.
Nervfast  
3
 
Relativt nervfastX
2
70
Nervösa tendenser  
+1
 
Något nervös  
-1
 
Nervös  
-2
 
Höggradigt nervös  
-3
 
VIII. Hårdhet (koeff. 8)

Förmåga att skapa minnesbilder. Social status.
Måttligt hård  
3
 
Något vekX
2
16
Hård  
+1
 
Vek  
-1
 
Mycket vek  
-2
 
Mycket hård  
-3
 
IX. Dådkraft (koeff. 8)

Förmåga att övervinna räddsla.
Mycket stor  
3
 
StorX
2
16
Måttlig  
+1
 
Liten  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
X. Skottfasthet

Reaktion vid skottlossning.
SkottfastX
+
 
Skottberörd  
-
 
Skotträdd  
-
 
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest.Summa
Minskningstal (+ - )
Slutpoäng
229
0
229

1) Bedömd egenskap. Markerad med X.
Tillbaka